برای شروع نباید عالی باشی، اما برای عالی بودن باید شروع کنی.

تلفن تماس:

07136321762

نشانی دفتر مرکزی:

شیراز بلوار ارم کوچه یک پلاک 52

نماد

ادامه مطلب
دریافت درگاه پرداخت بدون نماد الکترونیک یا اینماد

دریافت درگاه پرداخت بدون نماد الکترونیک یا اینماد

ملی پی بستری امن را جهت پرداخت‌های عام مردم فراهم نموده و امنیت آن‌ها را تضمین می‌کند و همواره می‌کوشد تا با پایبندی به اصل مشتری‌مداری ،خدمات حوزه پرداخت کشور را در بستری دانش‌بنیان، امن، کاربردی و با امکانات مناسب به پذیرندگان خود ارائه دهد.